Bağımsız Denetim Hizmetleri

– Uluslararası Denetim Standartlarına ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak Sermaye Piyasası